SPANORAMAs Pedagogik

SPANORAMA arbetar vi för att alla deltagare ska vara delaktiga. Som regel prioriteras den kommunikativa språkträningen genom följande kombination:

Fokus 1 – I klassrummet:

SPANORAMAs fördelar Kommentarer
Upp till 6 deltagare = Individanpassad utbildning. Klasserna innehåller aldrig mer än 6 personer, vilket gör att kontakten mellan utbildare och deltagare blir bättre och individanpassad för varje lektion.
Enskilt samtal = Möjlighet att förbättra kunskaper och effektivisera inlärningsprocessen
Situationsanpassade rollspel = Kreativa och roliga övningar med bilder, musik och rörelse
Repetition
Hör- och läsförståelse = Lärobok, läsning av sagor, visning av filmer
Diskussionsgrupper = Aktuella och relevanta ämnen anpassade efter deltagarnas intresse
Museumbesök Lär känna spanska och latinoamerikanska konstnärer & konstkulturen

Fokus 2 – Utanför klassrummet:

SPANORAMAs fördelar Kommentarer
eSPANORAMA Spanska träning på nätet
Spanskundervisning systemprogram SELINGUA, MagnetJojo
Events Möjlighet att delta i olika spanskrelaterade aktiviteter
Film Spansktalande/relaterade filmer

En stor fördel är att man lär sig på målspråket på samma sätt som vi lärde oss vårt moderst mål. Vi sträver efter ett naturligt sätt att lära sig spanska.

Leave a Reply